bezproblemowy


bezproblemowy
bezproblemowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, bezproblemowywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niestwarzający problemów, trudności; łatwy do rozwiązania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezproblemowe załatwienie sprawy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'taki, który nie ma problemów, kłopotów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezproblemowe małżeństwo. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieodnoszący się do istotnych problemów; prosty, banalny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezproblemowa powieść. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezproblemowy — bezproblemowywi 1. «nie poruszający ważnych problemów; banalny» Bezproblemowa sztuka. Bezproblemowe wiersze. 2. pot. «nie mający problemów do rozstrzygnięcia; płytki, powierzchowny, nieskomplikowany» Bezproblemowa młodzież. Bezproblemowe życie …   Słownik języka polskiego

  • bezproblemowo — przysłów. od bezproblemowy Żyć bezproblemowo …   Słownik języka polskiego

  • bezproblemowość — ż V, DCMs. bezproblemowośćści, blm rzecz. od bezproblemowy a) w zn. 1: Bezproblemowość utworu. b) w zn. 2: Bezproblemowość młodzieży …   Słownik języka polskiego

  • bezproblemowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezproblemowy: Załatwić coś bezproblemowo. Żyć bezproblemowo. Bezproblemowo ująć temat. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień